Belépés
E-mail
Jelszó
 

Eseménynaptár
2019. július
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Legújabb képfeltöltés

Mesemondó verseny 2018
2015.évi alapítványi beszámoló
Oszd meg másokkal is
   Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

                 egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete                                          PK-141 A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:                                          Tárgyév:            10 Egri Törvényszék                                                                       2   0  1   5 

 Szervezet székhelye:  Irányítószám:    3  2  9  2            Település:   Adács  Közterület neve:                                                                  Közterület jellege:

                    Akácfa                                                                                  út  Házszám:          3                  Lépcsőház:                      Emelet:                         Ajtó:  Bejegyző határozat száma:           6  0  . P k  . 0 4 6          / 1  9  9 8 /4       Nyilvántartási szám:                1  0    0  1     5  6 4               Szervezet adószáma:

                                      1 8  5  7  7  4  5  7 1   1  0  Képviselő neve:        Túriné Kovács Ilona  Képviselő aláírása: Keltezés:    Adács                                           2  0  1 6     0  5     3  1Kitöltő verzió:2.73.0 Nyomtatvány verzió:5.3                                            Nyomtatva: 2016.09.30 16.28.43


----------------------- Page 2-----------------------

                             Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

                      egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete                                             PK-141Szervezet neve:                                       Az egyszerűsített beszámoló mérlege

                                                                                                           (Adatok ezer forintban.)                                                                      Előző év         Előző év                   Tárgyév

                                                                                       helyesbítése   ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)   A.    Befektetett eszközök          I. Immateriális javak          II. Tárgyi eszközök          III. Befektetett pénzügyi eszközök   B.    Forgóeszközök                                                          367                                              301          I. Készletek          II. Követelések          III. Értékpapírok          IV. Pénzeszközök                                                      367                                              301   ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                            367                                              301   FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)   C.    Saját tőke                                                             367                                              301         I. Induló tőke/jegyzett tőke                                           100                                              100         II. Tőkeváltozás/eredmény                                              212                                              267         III. Lekötött tartalék         IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből                                55                                              -66         V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből                                                   Szöveg   D.    Tartalék   E.    Céltartalékok   F.    Kötelezettségek         I. Hosszú lejáratú kötelezettségek         II. Rövid lejáratú kötelezettségek   FORRÁSOK ÖSSZESEN

                                                                                367                                              301Kitöltő verzió:2.73.0 Nyomtatvány verzió:5.3                                                     Nyomtatva: 2016.09.30 16.28.43


----------------------- Page 3-----------------------

                               Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

                        egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete                                                    PK-141Szervezet neve:                                     Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése                                         (Adatok ezer forintban.)                                               Alaptevékenység                   Vállalkozási tevékenység                     Összesen                                       előző év       előző év    tárgyév   előző év       előző év    tárgyév   előző év      előző év  tárgyév

                                                   helyesbítése                         helyesbítése                        helyesbítése A. Végleges pénzbevételek,

 elszámolt bevételek (I+II)                   126                     150                                              126                    150 I. Pénzügyileg rendezett

 bevételek                                    126                     150                                              126                    150 ebből: - tagdíj, alapítótól kapott

 befizetés - támogatások                                125                     149                                              125                    149 - egyéb bevételek                               1                       1                                                1                      1 II. Pénzbevételt nem jelentő

 bevételekB.  Végleges pénzkiadások,

    elszámolt ráfordítások

    (III+IV+V+VI)                              71                     216                                               71                    216 III. Ráfordításként

 érvényesíthető kiadások                       71                     216                                               71                    216 IV. Ráfordítást jelentő

 eszközváltozások V. Ráfordítást jelentő

 elszámolásokVI. Ráfordításként nem

érvényesíthető kiadások C. Tárgyévi pénzügyi eredmény

 (I-III-VI)                                    55                      -66                                              55                    -66 D. Nem pénzbeli realizált

 eremény [II-(IV+V)] E. Adózás előtti eredmény

 (I+II)-(III+IV+V)                             55                      -66                                              55                    -66    Kitöltő verzió:2.73.0 Nyomtatvány verzió:5.3                                                      Nyomtatva: 2016.09.30 16.28.43


----------------------- Page 4-----------------------

                               Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

                        egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete                                                     PK-141Szervezet

neve:                                     Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése 2.                                         (Adatok ezer forintban.)                                               Alaptevékenység                   Vállalkozási tevékenység                     Összesen                                        előző év      előző év    tárgyév    előző év      előző év    tárgyév    előző év     előző év   tárgyév

                                                   helyesbítése                         helyesbítése                        helyesbítése  F. Fizetendő társasági adó  G. Adózott eredmény (E-F)                     55                     -66                                              55                    -66  H. Jóváhagyott osztalék  I. Tárgyévi eredmény (G-H)                    55                     -66                                              55                    -66  Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési

 támogatás B. Helyi önkormányzati

 költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális

 alapjaiból, illetve a Kohéziós

 Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó

 meghatározott részének adózó

 rendelkezése szerinti felhasz-

 nálásáról szóló 1996. évi CXXVI.

 törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel G. Végleges pénzbevételekből,

 elszámolt bevételekből a köz-

 hasznú tevékenység bevétele H. Végleges pénzkiadásokból,

 elszámolt ráfordításokból a köz-

 hasznú tevékenység érdekében

 felmerült pénzkiadás, ráfordítás I. Végleges pénzkiadásokból,

 elszámolt ráfordításokból a

 személyi jellegű ráfordítás   - ebből: vezető tisztségviselők

 juttatásai                                                           Könyvvizsgálói záradék

 Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.                                                  Igen                     Nem Kitöltő verzió:2.73.0 Nyomtatvány verzió:5.3                                               Nyomtatva: 2016.09.30 16.28.43


----------------------- Page 5-----------------------

                           Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

                     egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete                                           PK-141  1. Szervezet azonosító adatai   1.1 Név   1.2 Székhely   Irányítószám:    3  2  9  2    Település:    Adács   Közterület neve: Akácfa                                                  Közterület jellege:      út    Házszám:

                 3                Lépcsőház:                   Emelet:                      Ajtó:   1.3 Bejegyző határozat száma:        6 0 . P K . 0 4 6         / 1 9 9 8  / 4       1.4 Nyilvántartási szám:         1 0     0 1     5  6 4               1.4 Szervezet adószáma:         1 8  5  7  7  4  5  7 1   1  0   1.6 Képviselő neve:      Túriné Kovács Ilona  2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása                 Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)      3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

                                                      gyermekek testi, szellemi fejlődését segítő pedagó      3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:         testi, lelki, szellemi fejdődést         segítő tárgyi feltételek biztosítása     3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:      3-7 éves óvodás korú gyermekek     3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:        88     3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:Kitöltő verzió:2.73.0 Nyomtatvány verzió:5.3                                       Nyomtatva: 2016.09.30 16.28.43


----------------------- Page 6-----------------------

                            Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

                      egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete                                           PK-141Szervezet

neve:  7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók                                                      (Adatok ezer forintban.)                                   Alapadatok                                       Előző év (1)           Tárgyév (2)       B. Éves összes bevétel                                                                    126                     150         ebből:      C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az

      adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

      1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg       D. Közszolgáltatási bevétel       E. Normatív támogatás      F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve

      a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás      G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]                                                         126                     150      H. Összes ráfordítás (kiadás)                                                                71                    216       I. Ebből személyi jellegű ráfordítás      J. Közhasznú tevékenység ráfordításai      K. Adózott eredmény                                                                          55                    -66      L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes

      tevékenységet végző személyek száma

      (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló

      2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)                           Erőforrás ellátottság mutatói                                    Mutató teljesítése                                                                                       Igen                    Nem        Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]        Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]        Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]                       Társadalmi támogatottság mutatói                                     Mutató teljesítése        Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]       Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]       Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]  Kitöltő verzió:2.73.0 Nyomtatvány verzió:5.3                                              Nyomtatva: 2016.09.30 16.28.43
Kategóra: Aktuális
Szerző: | Dátum: 2016. október 06. (csütörtök) 19:09:44